Qui som i com contactar? - Protecció de dades - Protección de datosQui som i com contactar?
 

L'Associació Fotogràfica Jaume Oller és una entitat formada per persones afeccionades a la fotografia. Som un col·lectiu divers en edats, motivacions i estils fotogràfics, i ens uneix la voluntat de compartir amb els altres la nostra afecció.

Actualment comptem amb més de vuitanta socis i sòcies. Volem fomentar la pràctica de la fotografia fent sortides, tallers, exposicions, cursos de formació i qualsevol altra activitat que hi estigui relacionada.


Associació Fotogràfica Jaume Oller

Mare de Déu de Montserrat, 47 (Centre Cívic Jaume Oller)

08401 - Granollers  |  correu@afjaumeoller.cat     

93 879 58 92
(telèfon del Centre Cívic Jaume Oller - truqueu a la tarda) - Per contactar amb nosaltres, si us plau, utilitzeu el formulari web.
   

  Premeu aquí per posar-vos en contacte amb nosaltres a través d'un formulari web.

Informació Protecció de dades - Información Protección de datos
Cliqueu aquí per a informació de protecció de dades dels nostres associats - Clicar aquí para información de protección de datos de nuestros asociados.
Informació legal per als Contactes:
Cobreix les dades de caràcter personal amb aquelles persones de contacte que ens hagin demanat informació o formulat alguna consulta, persones de contacte que prestin Serveis en Entitats Jurídiques o organitzacions amb les que puguem mantenir una relació de qualsevol tipus, així com obtenir o sol·licitar autorització per l'enviament de comunicacions comercials.


Información legal para los Contactos:
Cubre los datos de carácter personal con aquellas personas de contacto que nos hayan solicitado información o formulado alguna consulta, personas de contacto que presten Servicios en Entidades Jurídicas o organizaciones con las que mantengamos una relación de cualquier índole, así como obtener o solicitar autorización para el envio de comunicaciones comerciales.
 

Cliqueu aquí per a l'ampliació de la informació de Contactes - Clicar aquí para la ampliación de la información de Contactos.Informació legal per als Fotografiats:
En relació a les imatges captades per un fotògraf i publicades a les xarxes socials, l'article 8.2 de la Llei 1/1982 preveu excepcions al consentiment de l'interessat. Entre d'altres, aquest consentiment no serà necessari quan s'estigui captant i publicant informació gràfica sobre un succés o aconteixement públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com merament accessòria. En tots els altres supòsits, on hi aparegui una persona plenament identificable, s'ha de demanar el seu consentiment per escrit mitjançant el document que l'associació us posarà al vostre abast i que haureu d'imprimir, fer-li omplir i lliurar a l'associació, evidentment, sempre i quan utilitzeu algun dels canals de difusió o exposicions que formin part de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller.


Información legal para los Fotografiados:
En relación a las imágenes captadas por un fotógrafo y publicadas en las redes sociales, el artículo 8.2 de la Ley 1/1982 prevé excepciones al consentimiento del interesado. Entre otros, este consentimiento no será necesario cuando se esté captando y publicando información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. En todos los otros supuestos, donde aparezca una persona plenamente identificable, se tiene que pedir su consentimiento por escrito mediante el documento que la asociación os proporcionará y que tendreis que imprimir, que el interesado lo rellene y entregar a la asociación, evidentemente,  siempre y cuando utiliceis alguno de los canales de difusión o exposiciones que formen parte de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller.


Cliqueu aquí per a l'ampliació de la informació de Fotografiats - Clicar aquí para la ampliación de la información de Fotografiados.
 
 


Cliqueu aquí per a informació sobre la nostra política de cookies - Clicar aquí para información sobre nuestra política de cookies.